Mateřská škola Moravské Budějovice

Mateřská škola má v našem městě dlouhou tradici. Zaměřuje se na přípravu dětí nejen do školy, ale především do života. Naším cílem je spokojenost dětí i rozvoj jejich samostatnosti. Strava podávaná dětem je čerstvě připravená v jednotlivých školních kuchyních. Skladba jídelníčků odpovídá novým poznatkům o zdravé výživě. Dětem je denně podáváno ovoce nebo zelenina. Děti z naší MŠ  mají možnost seznamovat se s anglickým a německým jazykem. v MŠ Fišerova a Šafaříkova máme venkovní učebny, které mají celoroční využití. Tyto MŠ jsou obklopeny přírodními zahradami, v současné době se připravuje přírodní zahrada i v MŠ Husova ul.
při práci v MŠ využíváme prvky programu ZAČÍT SPOLU.

Pracuje zde celkem 35 zaměstnanců, z toho 18 učitelek s dlouhodobou praxí. Mateřská škola má 10 tříd s kapacitou 235 dětí.


Provozní doba:

  • MŠ Fišerova 5.45 – 16.00
  • MŠ Šafaříkova 6.30 - 16.30
  • MŠ Husova 6.30 - 15.30
Mateřská škola Moravské Budějovice, příspěvková organizace - netkatalog.czMateřské školy - netkatalog.cz

MŠ Moravské Budějovice je zapojena do projektu BIG - příhraniční spolupráce

V rámci Projektu BIG se děti z MŠ Šafaříkova a z MŠ Fišerova seznamují s německým jazykem. V rámci projektu probíhá také spolupráce s oběma základními školami. do MŠ Fišerova se přijdou podívat děti z prvních tříd ZŠ Havlíčkova ulice na předvánoční setkání dne 19.12.2016.

NABÍDKA EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍCH SKUPIN PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY A JEJICH RODIČE V MŠ MOR. BUDĚJOVICE
V letošním školním roce nabízíme podle programu pedagogicko psychologické poradny v Brně edukativně stimulační skupiny, které si kladou za cíl komplexní a systematický rozvoj předškolních dětí. Hravou formou podněcují schopnosti, dovednosti a funkce, důležité pro budoucí čtení, psaní a počítání. Snaží se v dětech probouzet zvídavost, pomáhá jim postupně si zvykat na cílenou práci, soustředění a respektování pravidel. Program úzce souvisí s problematikou školní zralosti a respektuje vývojová specifika předškoláků. Je zaměřen především na jemnou motoriku, grafomotoriku, zrakové vnímání, prostorovou orientaci, základní matematické představy, rozvoj řeči, myšlení a na sluchové vnímání. Nejvíce bude v jedné skupině zapojeno osm dětí.
Program je doporučen především:
• dětem s odkladem školní docházky
• dětem, jejichž rodiče mají obavu, že jejich dítě nezvládne školní docházku
• dětem, které do MŠ nechodily
• dětem, které splňují kriteria způsobilosti na školní docházku, ale potřebují v některé oblasti ještě pomoci
• děti, jejichž vývoj probíhá nevyváženě, potřebují specifickou péči (děti s ADHD, ADD apod).

Program je rozvržen do 10 lekcí. Každá lekce má pravidelnou strukturu, jednotlivé činnosti se střídají. Každá lekce trvá hodinu. Náročnost jednotlivých lekcí se postupně stupňuje. Lekce budou v odpoledních hodinách jedenkrát za čtrnáct dní a začnou v měsíci říjnu. S dětmi je přítomen jeden z rodičů (ale můžou zastoupit i prarodiče), zpravidla ten, který s dítětem pracuje i doma.
Přítomnost rodičů je důležitá z těchto důvodů:
• rodič získává systém podnětů pro práci s dítětem, zjistí, co by dítě mělo umět, jak s ním pracovat
• rodič uvidí dítě při spolupráci s jinou osobou, s jinými dětmi
• vytváří si reálné představy o schopnostech dítěte, co zvládá a čemu je potřeba se věnovat
• děti úzkostné budou za přítomnosti rodiče lépe pracovat, budou si postupně zvykat na nové situace

Skupiny nejsou určeny pro děti s mentálním postižením. Rodiče si hradí materiál (pracovní listy) v ceně asi 600,- Kč. Děti, které docházejí do MŠ Mor. Budějovice za tyto skupiny neplatí, u ostatních dětí činí poplatek 500,- Kč za deset lekcí. Přihlásit se můžete do 20.9. 2017 na všech pracovištích MŠ Mor. Budějovice.

Gratulujeme Martínkovi Hochmanovi z MŠ Husova za 3. místo ve výtvarné soutěži "Mé toulky za zvěří".

Vážení rodiče, v období letních prázdnin od pondělí 3.7.2017 do pátku 1.9.2017 (včetně) bude provoz MŠ omezen. V provozu bude o letošních prázdninách pouze MŠ Šafaříkova v době od 6.00 hod. do 16.00 hod. Prosíme Vás, abyste odpovědně zaznamenali docházku jednotlivých dětí do pondělí 15.5.2017 v jednotlivých šatnách. Počet dětí v jednotlivých týdnech potřebujeme vědět k zajištění provozu. Dále rodiče prosíme, aby nezapisovali děti na celé prázdniny, ale respektovali potřebu odpočinku a změnu režimu u dětí v minimální délce 2-3 týdnů.
Částečná úhrada neinvestičních nákladů se za měsíc červenec a srpen neplatí, za každý přihlášený den se účtuje částka ve výši 17,- Kč za den.
Děkujeme za včasné vyplnění údajů.

Provoz kanceláře na MŠ Fišerova v období letních prázdnin bude vždy od 6:00 hodin do 14:00 hodin v tyto dny:
3. 7. - 21. 7.
31. 7. - 2. 8.
24. 8. - 31. 8.

RYCHLÝ KONTAKT

MŠ Moravské Budějovice

obrázek
Fišerova 1340
Moravské Budějovice, 676 02

Tel: 568 421 401
Mob. tel: 734769261
Fax: 568 420 382
Email: ms.simandlova@seznam.cz
www.msmorbudejovice.com

AKTUALITY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde

NOVINKY

Aktuální informace

obrázek
Nejnovější akcí v mateřské škole najdete zde
Login
Mateřská škola Moravské Budějovice
Fišerova
Šafaříkova
Husova

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign