Mateřská škola Moravské Budějovice

Mateřská škola vznikla roku 2003 sloučením MŠ v Mor. Budějovicích v jeden právní subjekt. Na všech zařízeních je v provozu školní jídelna.

Pracuje zde celkem 35 zaměstnanců, z toho 18 učitelek. Mateřská škola má 10 tříd s kapacitou 235 dětí.


Provozní doba:

  • MŠ Fišerova 5.45 – 16.00
  • MŠ Šafaříkova 6.30 - 16.30
  • MŠ Husova 6.30 - 15.30
Mateřská škola Moravské Budějovice, příspěvková organizace - netkatalog.czMateřské školy - netkatalog.cz

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
PROBĚHNE VE DNECH 2 .5. 2017–5. 5. 2017 od 8.00 hod. do 16.00 hod.

MÍSTO KONÁNÍ:
úterý 2.5.2017 MŠ Husova 485
středa 3.5.2017 MŠ Šafaříkiova 1306
čtvrtek 4.5.2017 MŠ Fišerova 1340
pátek 5.5.2017 MŠ Fišerova 1340

Zápis je v tomto roce povinný pro děti, které dovrší do 31.8.2017 pět let a nedochází do MŠ, která je zapsána v rejstříku škol. K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem a s vyplněnou žádostí k přijetí a vyplněným evidenčním listem dítěte.
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je lékařské potvrzení o řádném očkování dítěte (tiskopisy jsou od 1.4. 2017 k dispozici na všech mateřských školách nebo na webových stránkách MŠ – www.msmorbudejovice.com). Potvrzení o řádném očkování se netýká dětí, které mají předškolní vzdělávání jako povinné.

„DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“ se budou konat v termínu 18.4.2017 – 21.4.2017 v době od 8 do 10 hodin a od 14 do 15.30 hodin na všech pracovištích MŠ.
Bc. Jitka Němcová , ředitelka

MŠ Moravské Budějovice je zapojena do projektu BIG - příhraniční spolupráce

V rámci Projektu BIG se děti z MŠ Šafaříkova a z MŠ Fišerova seznamují s německým jazykem. V rámci projektu probíhá také spolupráce s oběma základními školami. do MŠ Fišerova se přijdou podívat děti z prvních tříd ZŠ Havlíčkova ulice na předvánoční setkání dne 19.12.2016.

Moc děkujeme za sponzorské dary tatínkovi Míši Klubala, rodičům Robinka Komendy a mamince a babičce Haničky Nevoralové. Dary využijeme pro děti na akce školy. Velmi si vaší pomoci vážíme.

Děkujeme mamince Nelinky Nemeškalové za sponzorský dar.

Děkujeme panu Tomáši Drexlerovi za sponzorský dar pro Klub rodičů při MŠ. Velmi si vážíme jeho pomoci.

Vážení rodiče, v období letních prázdnin od pondělí 3.7.2017 do pátku 1.9.2017 (včetně) bude provoz MŠ omezen. V provozu bude o letošních prázdninách pouze MŠ Šafaříkova v době od 6.00 hod. do 16.00 hod. Prosíme Vás, abyste odpovědně zaznamenali docházku jednotlivých dětí do pondělí 15.5.2017 v jednotlivých šatnách. Počet dětí v jednotlivých týdnech potřebujeme vědět k zajištění provozu. Dále rodiče prosíme, aby nezapisovali děti na celé prázdniny, ale respektovali potřebu odpočinku a změnu režimu u dětí v minimální délce 2-3 týdnů.
Částečná úhrada neinvestičních nákladů se za měsíc červenec a srpen neplatí, za každý přihlášený den se účtuje částka ve výši 17,- Kč za den.
Děkujeme za včasné vyplnění údajů.

RYCHLÝ KONTAKT

MŠ Moravské Budějovice

obrázek
Fišerova 1340
Moravské Budějovice, 676 02

Tel: 568 421 401
Mob. tel: 734769261
Fax: 568 420 382
Email: ms.simandlova@seznam.cz
www.msmorbudejovice.com

AKTUALITY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde

NOVINKY

Aktuální informace

obrázek
Nejnovější akcí v mateřské škole najdete zde
Login
Mateřská škola Moravské Budějovice
Fišerova
Šafaříkova
Husova

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign