Mateřská škola Moravské Budějovice

Mateřská škola má v našem městě dlouhou tradici. Zaměřuje se na přípravu dětí nejen do školy, ale především do života. Naším cílem je spokojenost dětí i rozvoj jejich samostatnosti. Strava podávaná dětem je čerstvě připravená v jednotlivých školních kuchyních. Skladba jídelníčků odpovídá novým poznatkům o zdravé výživě. Dětem je denně podáváno ovoce nebo zelenina. Děti z naší MŠ  mají možnost seznamovat se s anglickým a německým jazykem. v MŠ Fišerova a Šafaříkova máme venkovní učebny, které mají celoroční využití. Tyto MŠ jsou obklopeny přírodními zahradami, v současné době se připravuje přírodní zahrada i v MŠ Husova ul.
při práci v MŠ využíváme prvky programu ZAČÍT SPOLU.

Pracuje zde celkem 35 zaměstnanců, z toho 18 učitelek s dlouhodobou praxí. Mateřská škola má 10 tříd s kapacitou 235 dětí.


Provozní doba:

  • MŠ Fišerova 5.45 – 16.00
  • MŠ Šafaříkova 6.30 - 16.30
  • MŠ Husova 6.30 - 15.30
Mateřská škola Moravské Budějovice, příspěvková organizace - netkatalog.czMateřské školy - netkatalog.cz

MŠ Moravské Budějovice je zapojena do projektu BIG - příhraniční spolupráce

V rámci Projektu BIG se děti z MŠ Šafaříkova a z MŠ Fišerova seznamují s německým jazykem. V rámci projektu probíhá také spolupráce s oběma základními školami.

NABÍDKA EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍCH SKUPIN PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY A JEJICH RODIČE V MŠ MOR. BUDĚJOVICE
V letošním školním roce nabízíme podle programu pedagogicko psychologické poradny v Brně edukativně stimulační skupiny, které si kladou za cíl komplexní a systematický rozvoj předškolních dětí. Hravou formou podněcují schopnosti, dovednosti a funkce, důležité pro budoucí čtení, psaní a počítání. Snaží se v dětech probouzet zvídavost, pomáhá jim postupně si zvykat na cílenou práci, soustředění a respektování pravidel. Program úzce souvisí s problematikou školní zralosti a respektuje vývojová specifika předškoláků. Je zaměřen především na jemnou motoriku, grafomotoriku, zrakové vnímání, prostorovou orientaci, základní matematické představy, rozvoj řeči, myšlení a na sluchové vnímání. Nejvíce bude v jedné skupině zapojeno osm dětí.
Program je doporučen především:
• dětem s odkladem školní docházky
• dětem, jejichž rodiče mají obavu, že jejich dítě nezvládne školní docházku
• dětem, které do MŠ nechodily
• dětem, které splňují kriteria způsobilosti na školní docházku, ale potřebují v některé oblasti ještě pomoci
• děti, jejichž vývoj probíhá nevyváženě, potřebují specifickou péči (děti s ADHD, ADD apod).

Program je rozvržen do 10 lekcí. Každá lekce má pravidelnou strukturu, jednotlivé činnosti se střídají. Každá lekce trvá hodinu. Náročnost jednotlivých lekcí se postupně stupňuje. Lekce budou v odpoledních hodinách jedenkrát za čtrnáct dní a začnou v měsíci říjnu. S dětmi je přítomen jeden z rodičů (ale můžou zastoupit i prarodiče), zpravidla ten, který s dítětem pracuje i doma.
Přítomnost rodičů je důležitá z těchto důvodů:
• rodič získává systém podnětů pro práci s dítětem, zjistí, co by dítě mělo umět, jak s ním pracovat
• rodič uvidí dítě při spolupráci s jinou osobou, s jinými dětmi
• vytváří si reálné představy o schopnostech dítěte, co zvládá a čemu je potřeba se věnovat
• děti úzkostné budou za přítomnosti rodiče lépe pracovat, budou si postupně zvykat na nové situace

Skupiny nejsou určeny pro děti s mentálním postižením. Rodiče si hradí materiál (pracovní listy) v ceně asi 600,- Kč. Děti, které docházejí do MŠ Mor. Budějovice za tyto skupiny neplatí, u ostatních dětí činí poplatek 500,- Kč za deset lekcí. Přihlásit se můžete do 15.10. 2017 na všech pracovištích MŠ Mor. Budějovice.

MŠ Mor. Budějovice je zapojena do operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání s názvem Podpora MŠ Mor. Budějovice pod číslem projektu CZ. 02.3.68/0.0/0.0/16 022/0003048, ze kterého čerpáme finanční prostředky na školního asistenta, chůvy a další vzdělávání pedagogických pracovníků. Tento program je financován z prostředků EU.

INFORMACE K POVINNÉMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
• týká se dětí, které k 31.8. dovršily pěti let a dětí s odkladem školní docházky
• v naší MŠ je stanovena v pracovních dnech kromě školních prázdnin od 8.15 hodin do 12.15 hodin
• děti s povinnou školní docházkou mají právo na vzdělávání po celou provozní dobu
• součástí předškolního vzdělávání je i vytváření stravovacích návyků a sebeobslužných dovedností při obědě
• pokud v tuto dobu nebude dítě v mateřské škole, je nutno dítě řádně omluvit
• omlouvat je třeba dítě do třech pracovních dnů a následně zaznamenat důvod a dobu trvání v omluvném listu, který podepíše učitelka ve třídě
• omluvné listy si ponechávají u sebe zákonní zástupci, na konci roku odevzdají v MŠ (prosíme neztratit)
• pro MŠ není stanovena maximální doba, po kterou dítě smí být omluvené, lékařské potvrzení není třeba, rodinné důvody ponecháme na zvážení rodičů

Naše MŠ se zapojí do projektu DĚTI DO BRUSLÍ.
CENA KURZU BRUSLENÍ včetně úrazového pojištění:
10ti hodinový kurz 700 Kč
5ti hodinový kurz 350 Kč
" vzhledem k rozšíření poskytovaných služeb v rámci výuky bruslení dojde v nadcházejícím ročníku k KONTAKT
telefon:
777202756
e-mail:
info@detidobrusli.cz
Registrace rodičů pro úrazové pojištění dětí
DDB na stránkách www.detidobrusli.cz Pojištění dětí do projektu DDB 2017/2018 bude opět jako v minulém roce zajišťovat GENERÁLNÍ partner JN (Jana Nohavová s.r.o.), která je superagenturou ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s.
NOVINKA registrace pro pojištění dětí na stránkách DDB http://detidobrusli.cz/registrace/ (registrují rodiče!!!!!!, bez registrace nemůže být dítě pojištěno do kurzu bruslení DDB!!!!)
Doporučená výbava na trénink:

tkaničkové brusle (kanady)
•helma hokejová, lyžařská nebo na kolo
•vhodné sportovní oblečení
(lehké, funkční, nepromokavé a prstové rukavice)
•pití


RYCHLÝ KONTAKT

MŠ Moravské Budějovice

obrázek
Fišerova 1340
Moravské Budějovice, 676 02

Tel: 568 421 401
Mob. tel: 734769261
Fax: 568 420 382
Email: ms.simandlova@seznam.cz
www.msmorbudejovice.com

NOVINKY

Aktuální informace

obrázek
Nejnovější akcí v mateřské škole najdete zde

AKTUALITY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
Login
Mateřská škola Moravské Budějovice
Fišerova
Šafaříkova
Husova

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign