logotyp

Mateřská škola Moravské Budějovice

Přerušení provozu v MŠ Husova

Vážení rodiče, od pondělí 23.11 se přerušuje provoz v MŠ Husova z důvodu pracovní neschopnosti nebo karentény téměř všech pedagogických pracovníků. Provoz je zatím přerušen do 30.11.2020. Pokud se nevyskytnou další případy onemocněním COVID 19, bude provoz zahájen v úterý  1.12.2020. Pracující rodiče si mohou požádat o soc. dávku - OČR. Děkujeme za pochopení.

bruslení

Ve středu 25.11.2020 nebude bruslení z důvodu přerušení provozu v MŠ Husova a v MŠ Šafaříkova. Náhradní termín byl stanoven na úterý 8.12.2020.

Děti z MŠ Šafaříkova budou mít jako náhradní  hodinu za 18.11.2020 další  hodinu ve středu 9.12.2020. Budou začínat s bruslením již od 10 hodin (autobus bude objednán již v 9.25 hodin).

 

 

omezení provozu

Vážení rodiče, MŠ šafaříkova bude mimo provoz do konce měsíce listopadu 2020. Provoz zahájíme 1.12.2020. Rodiče mají nárok na ošetřovné - tiskopis je ke stažení na České správě sociálního zabezpečení.  V MŠ Husova je v současné době v karanténě jedna třída, zákonní zástupci, jichž se to týká, byli kontaktování MŠ a budou kontaktování KHS. Částečná úhrada neinvestičních nákladů bude za měsíc listopad snížena, děti budouz platit tak jako o prázdninách 20,- Kč za každý den, kdy byli v MŠ.
Bruslení pro děti z MŠ šafaříkova bude na tento a příští týden zrušeno, děti z MŠ Husova pojedou s dětmi z MŠ Fišerova.
Děkuji za pochopení a vstřícné jednání.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

AKTUÁLNÍ INFORMACE V SOUVISLOSTI S COVID 19
Po dobu nouzového stavu omezujeme akce školy, jako jsou divadla, koncerty apod. , projekt „Děti do bruslí“ bude nadále pokračovat. Pozastavujeme čištění zoubků u dětí v MŠ.
Důvod:školka nemá vhodné prostory k umístění zubních kartáčků a skleniček, tak aby byla naprostá jistota, že nedošlo ke kontaminaci (tedy, že se jiné dítě nedotkne kartáčku, či pohárku).
Prosíme vás o ohleduplnost a dodržování následujících pokynů
Do budovy MŠ vstupujte s ochrannou rouškou!!
Do MŠ voďte pouze děti zdravé bez známek infekčních onemocnění, ale ani vy sami nevstupujte do budovy, pokud jste nemocní.
Dítě bude do budovy MŠ doprovázet pouze jeden rodinný příslušník a zdržujte se v MŠ co nejkratší možnou dobu. Děti vyzvedávejte pouze ve stanovených časech!! V žádném případě nevstupujte do MŠ se staršími sourozenci dětí, které nemohou v souvislosti s epidemiologickou situací docházet do základních a středních škol.
Při vstupu použijte dezinfekci!
Chráníte tak především vaše děti a zaměstnance MŠ.
Pokud se budete cítit stávající situací příliš ohroženi a po zvážení rodinné situace se rozhodnete dítě vzdělávat doma, poskytneme vám samozřejmě materiály, které si po tel. domluvě můžete vyzvednout.
Děkuji za pochopení.
Bc. Jitka Němcová, ředitelka MŠ

Vánoční prázdniny

Prosíme rodiče, kteří v současné době z jakéhokoliv důvodu nedocházejí do MŠ a měli by zájem o docházku v době vánočních prázdnin od 23.12. 2020 do 1.1.2021, aby zavolali do Mš Fišerova (568421401) nebo napsali e mail (ms.nemcova@seznam.cz) . Do konce měsíce listopadu potřebuji vědět počet zájemců, abych jednala se zřizovatelem o přerušení provozu nebo  zajistila provoz.
Děkuji za pochopení.

SPONZORSKÝ DAR

Děkujeme Ing. V. Trojanové za poskytnutí věcného sponzorského daru.

Přerušení provozu MŠ Šafaříkova

Od pondělí 16.11.2020  do 30.11.2020 dochází k přerušení provozu MŠ Šafaříkova z důvodu pracovní neschopnosti nebo karantény všech pedagogických zaměstnanců MŠ.  Vzhledem k tomu, že se potvrdily další případy onemocněním COVID 19 u zaměstnanců MŠ,byla dalším dětem nařízena karanténa.  Prosím o respektování pravidel karantény.

 Děkuji za spolupráci, pochopení a vstřícnost.
Bc.  Jitka Němcová, ředitelka MŠ

Zapojení do projektu

MŠ Moravské Budějovice - pracovní příležitosti pro osoby se ztíženým přístupem k práci

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015630

 

 

Popis projektu

 

Cílem projektu je začlenit dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané osoby nebo osoby s kumulací handicapů do pracovního procesu. V rámci projektu bude vytvořeno 1 pracovní místo s úvazkem 1,0. Jedná se o kombinovanou pracovní pozici -

 

pracovník služeb MŠ a školní asistent,

 

jehož pracovní náplní bude jednak péče a údržba o přírodní zahrady na 3 pracovištích MŠ, a dále práce tzv. školního asistenta pro pomocné práce s dětmi,  kdy pro tuto část pracovního místa bude nově zaměstnané osobě zajištěno absolvování akreditovaného kurzu.

 

Realizace projektu bude zahájena od 1.9.2020 a projekt bude ukončen do 31.12.2022.

 

Mateřská škola má v našem městě dlouhou tradici. Zaměřuje se na přípravu dětí nejen do školy, ale především do života. Naším cílem je spokojenost dětí i rozvoj jejich samostatnosti. Strava podávaná dětem je čerstvě připravená v jednotlivých školních kuchyních. Skladba jídelníčků odpovídá novým poznatkům o zdravé výživě. Dětem je denně podáváno ovoce nebo zelenina. Děti z naší MŠ  mají možnost seznamovat se s anglickým a německým jazykem. v MŠ Fišerova a Šafaříkova máme venkovní učebny, které mají celoroční využití. Tyto MŠ jsou obklopeny přírodními zahradami, v současné době se připravuje přírodní zahrada i v MŠ Husova ul.
při práci v MŠ využíváme prvky programu ZAČÍT SPOLU.

Pracuje zde celkem 35 zaměstnanců, z toho 18 učitelek s dlouhodobou praxí. Mateřská škola má 10 tříd s kapacitou 235 dětí.


Provozní doba:

  • MŠ Fišerova 5.45 – 16.00
  • MŠ Šafaříkova 6.30 - 16.30
  • MŠ Husova 6.30 - 16.00
Mateřská škola Moravské Budějovice, příspěvková organizace - netkatalog.czMateřské školy - netkatalog.cz
Výzkum, vývoj a vzdělání s názvem Podpora MŠ

MŠ Mor. Budějovice je zapojena do operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání s názvem Podpora MŠ Mor. Budějovice pod číslem projektu CZ. 02.3.68/0.0/0.0/16 022/0003048, ze kterého čerpáme finanční prostředky na školního asistenta, chůvy a další vzdělávání pedagogických pracovníků. Tento program je financován z prostředků EU.

INFORMACE K POVINNÉMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
• týká se dětí, které k 31.8. dovršily pěti let a dětí s odkladem školní docházky
• v naší MŠ je stanovena v pracovních dnech kromě školních prázdnin od 8.15 hodin do 12.15 hodin
• děti s povinnou školní docházkou mají právo na vzdělávání po celou provozní dobu
• součástí předškolního vzdělávání je i vytváření stravovacích návyků a sebeobslužných dovedností při obědě
• pokud v tuto dobu nebude dítě v mateřské škole, je nutno dítě řádně omluvit
• omlouvat je třeba dítě do třech pracovních dnů a následně zaznamenat důvod a dobu trvání v omluvném listu, který podepíše učitelka ve třídě
• omluvné listy si ponechávají u sebe zákonní zástupci, na konci roku odevzdají v MŠ (prosíme neztratit)
• pro MŠ není stanovena maximální doba, po kterou dítě smí být omluvené, lékařské potvrzení není třeba, rodinné důvody ponecháme na zvážení rodičů

S D Ě L E N Í


Mateřská škola Moravské Budějovice informuje, že funkci pověřence pro ochranu osobních údajů
pro ni vykonává paní
Jitka Hanáková, DiS.
pověřenkyně pro ochranu osobních údajů
+420 724 959 722
jitka.bouckova@sms-sluzby.cz

PODPORA KRAJE VYSOČINA

Kraj Vysočina podpořil naši MŠ v rámci projektu Ekologická výchova ID FV02435.0004 - Zkvalitnění environmentální výchovy v MŠ Mor. Budějovice. V rámci tohoto programu si MŠ zakoupila pracovní nářadí pro děti, didaktický materiál a další pomůcky.

cookies

Používání cookies na tomto webu
Naše webové stránky používají technologii známou jako cookies pro ukládání malého množství dat do počítačů nebo zařízení našich návštěvníků. Soubory cookie jsou malé části textových dat, které lze umístit na počítači návštěvníka, obvykle poskytující rozšířené funkce a / nebo lepší relevanci informací.
Cookies nebudeme používat k shromažďování osobně identifikovatelných informací o vás.
Na tomto webu používáme:
Název: SESSIONID
Účel:Tato cookie obsahuje identifikátor aktuální session.
Platnost : session
Kategorie: Nezbytně nutné
SESSIONID cookie slouží k uložení jednoznačného identifikátoru. Podle takto uloženého HTTP cookie pak server ve své paměti najde potřebné informace, například o přihlášeném uživateli, jeho úrovni přístupu a podobně. Podstatné je, že samotná data se již nepřenášejí (ani v URL, ani v samotném požadavku). Server tak o zahájené session ví, a tak uživatel nepřijde o přihlášení, případně stav nákupního košíku a podobně.
Další informace o souborech cookie naleznete na adrese http://www.aboutcookies.org .

RYCHLÝ KONTAKT

MŠ Moravské Budějovice

obrázek
Fišerova 1340
Moravské Budějovice, 676 02

Tel: 568 421 401
Mob. tel: 734769261
Fax: 568 420 382
Email: ms.simandlova@seznam.cz
www.msmorbudejovice.com

NOVINKY

Aktuální informace

obrázek
Nejnovější akcí v mateřské škole najdete zde

AKTUALITY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Mateřská škola Moravské Budějovice
Fišerova
Šafaříkova
Husova

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign