logotyp

Mateřská škola Moravské Budějovice

zápis dětí

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE                                                                                           

   PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

PROBĚHNE VE DNECH  2 .5. 2023 –5. 5. 2023 od 8.00 hod. do 16.00 hod.

Příjem žádostí: 

úterý 2.5.2023 

 MŠ Husova 485   

středa 3.5.2023 

MŠ Šafaříkova 1306   

čtvrtek  4.5.2023

pátek  5.5.2023

 

MŠ Fišerova 1340

MŠ Fišerova 1340

  K zápisu se dostaví zákonný zástupce s těmito doklady:

- rodný list dítěte

- žádost o přijetí potvrzenou pediatrem  o řádném očkování dítěte– potvrzení o očkování není povinné v posledním roce předškolní docházky (tiskopis ke stažení na www.msmorbudejovice.com) nebo k vyzvednutí na všech pracovištích MŠ od 1.4.2023

- evidenční list dítěte   (ke stažení na www.msmorbudejovice.com) nebo k vyzvednutí na všech pracovištích MŠ od 1.4.2023

- podepsaná kriteria pro přijetí  (ke stažení na www.msmorbudejovice.com) nebo k vyzvednutí na všech pracovištích MŠ od 1.4.2023

- souhlas se zpracováním osobních údajů

   

Zápis je v tomto roce povinný pro děti, které dovrší do 31.8.2023 pět let a nedochází do MŠ, která je zapsána v rejstříku škol. K zápisu se dostaví i děti, které začnou docházet až v průběhu školního roku. Zapsané mohou být  děti, které dovrší dvou let do 31.8.2023. K zápisu se mohou dostavit i děti – cizinci. Mimořádný zápis pro příští školní rok nebude vyhlašován.

„DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“ se budou konat v těchto  termínech  - pondělí 24.4.2023, úterý 25.4.2023, středa 26.4.2023 v době od 7.30 do 10 hodin a od 14 do 15.30 hodin na všech pracovištích MŠ.

 

 

                                                                                                 Bc.  Jitka Němcová , ředitelka

informace Děti do bruslí

INFORMACE PRO ZÁJEMCE PROJEKTU  DĚTI DO BRUSLÍ

1. Kurz začne od 11.1.2022  vždy ve středu od 9.30 do 11.00 hodin.  MŠ Fišerova  a MŠ Husova budou mít led od 9.30 do 10.15 hodin , MŠ Šafaříkova  od 10.15 do 11.00 hodin.

 Termíny jsou:  11.1. 18.1. 25.1. 1.2. 8.2. 15.2. 1.3. 8.3. 15.3. 22.3. 2023

2. Cena kurzu je 1000,- Kč + cena dopravy asi 200,- Kč . Částku 1000,- Kč je nutné zaplatit  do 10.1.10.2023 v kanceláři v MŠ Fišerova. Doprava se bude účtovat na konci kurzu dle skutečné ceny. 

3. Na stránkách „Děti do bruslí“ získáte další informace .  je nutné se co nejdříve zaregistrovat a vyplnit přihlášku (odevzdejte v kanceláři nebo třídě). PROSÍME O REGISTRACI  DO 30.12.2022 !!!

Děti si přinesou větší batoh s helmou, bruslemi, pitím a lyžařskými rukavice Zkontrolujte, prosím, jak dětem sedí helmy. Vhodné je lehčí sportovnější  a nepromokavé oblečení.

4. V rámci projektu bude probíhat  i broušení bruslí. Svoz bude ve středu 4.1.2023. Rodiče donesou brusle, ve kterých bude lístek se jménem dítěte a pracoviště MŠ. Děti dostanou brusle na první hodinu bruslení. Broušení stojí 100,- Kč.(můžete si zařídit i jinde, brusle je však nutné mít správně nabroušené).

5.  Zdravotní pojišťovny většinou přispívají na tento projekt v rámci benefitů  po odevzdání žádosti s dokladem o zaplacení , projekt je pod záštitou MŠMT.

jarní a velikonoční prázdniny

V období  jarních (20.2.2023 – 24.2.2023)a velikonočních  prázdnin  (čtvrtek 6.4.2023) bude provoz MŠ omezen. V provozu bude pouze MŠ Fišerova  v době od 6.00 hodin do 16.00 hodin. Prosíme rodiče, aby zapsali docházku jednotlivých dětí v šatnách do 31.1.2023. Děkujeme.

poděkování

Děkujeme firmě ARELI s.r.o. za finanční dar Klubu pro Klub rodičů při MŠ, panu Vítu Zikmundovi za finannční dar pro Klub rodičů při MŠ a firmě BEST LOGISTICS s.r. o. za zaplacení mikulášských perníků pro děti z MŠ Fišerova.

Děkujeme panu Pavlu Svobodovi za sponzorský dar – hračky pro děti pro MŠ Fišerova.

Zapojení do projektu

MŠ Moravské Budějovice - pracovní příležitosti pro osoby se ztíženým přístupem k práci CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015630     Popis projektu   Cílem projektu je začlenit dlouhodobě či opakovaně ...

ŠABLONY III

ŠABLONY III

MŠ Mor. Budějovice je zapojena do operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání s názvem Podpora vzdělávání v MŠ pod číslem projektu CZ. 02.3. X/0.0/0.0/20_080/0018876, ze kterého čerpáme finanční prostředky na školního asistenta, chůvu a projektové dny v MŠ . Tento program je spolufinancován Evropskou unií.

INFORMACE K POVINNÉMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
• týká se dětí, které k 31.8. dovršily pěti let a dětí s odkladem školní docházky
• v naší MŠ je stanovena v pracovních dnech kromě školních prázdnin od 8.15 hodin do 12.15 hodin
• děti s povinnou školní docházkou mají právo na vzdělávání po celou provozní dobu
• součástí předškolního vzdělávání je i vytváření stravovacích návyků a sebeobslužných dovedností při obědě
• pokud v tuto dobu nebude dítě v mateřské škole, je nutno dítě řádně omluvit
• omlouvat je třeba dítě do třech pracovních dnů a následně zaznamenat důvod a dobu trvání v omluvném listu, který podepíše učitelka ve třídě
• omluvné listy si ponechávají u sebe zákonní zástupci, na konci roku odevzdají v MŠ (prosíme neztratit)
• pro MŠ není stanovena maximální doba, po kterou dítě smí být omluvené, lékařské potvrzení není třeba, rodinné důvody ponecháme na zvážení rodičů

S D Ě L E N Í


Mateřská škola Moravské Budějovice informuje, že funkci pověřence pro ochranu osobních údajů
pro ni vykonává paní
Jitka Hanáková, DiS.
pověřenkyně pro ochranu osobních údajů
+420 724 959 722
jitka.bouckova@sms-sluzby.cz

odkazy na práci s dětmi

DŮLEŽITÉ ODKAZY - pokud budete chtít pracovat s dětmi, zde jsou vhodné náměty:

 ČT Edu pro předškolní děti: https://t.ly/z5va
 NÚKIB, E-kurz Vanda a Eva v online světě: https://t.ly/mwH2

Mateřská škola má v našem městě dlouhou tradici. Zaměřuje se na přípravu dětí nejen do školy, ale především do života. Naším cílem je spokojenost dětí i rozvoj jejich samostatnosti. Strava podávaná dětem je čerstvě připravená v jednotlivých školních kuchyních. Skladba jídelníčků odpovídá novým poznatkům o zdravé výživě. Dětem je denně podáváno ovoce nebo zelenina. Děti z naší MŠ  mají možnost seznamovat se s anglickým a německým jazykem. v MŠ Fišerova a Šafaříkova máme venkovní učebny, které mají celoroční využití. Tyto MŠ jsou obklopeny přírodními zahradami, v současné době se připravuje přírodní zahrada i v MŠ Husova ul.
při práci v MŠ využíváme prvky programu ZAČÍT SPOLU.

Pracuje zde celkem 35 zaměstnanců, z toho 18 učitelek s dlouhodobou praxí. Mateřská škola má 10 tříd s kapacitou 235 dětí.


Provozní doba:

  • MŠ Fišerova 5.45 – 16.15
  • MŠ Šafaříkova 6.30 - 16.30
  • MŠ Husova 6.30 - 16.00

PODPORA KRAJE VYSOČINA

Kraj Vysočina podpořil naši MŠ v rámci projektu Ekologická výchova ID FV02435.0004 - Zkvalitnění environmentální výchovy v MŠ Mor. Budějovice. V rámci tohoto programu si MŠ zakoupila pracovní nářadí pro děti, didaktický materiál a další pomůcky.

Mateřská škola Moravské Budějovice, příspěvková organizace - netkatalog.czMateřské školy - netkatalog.cz

RYCHLÝ KONTAKT

MŠ Moravské Budějovice

obrázek
Fišerova 1340
Moravské Budějovice, 676 02

Tel: 568 421 401
Mob. tel: 734769261
Fax: 568 420 382
Email: ms.simandlova@seznam.cz
www.msmorbudejovice.com

NOVINKY

Aktuální informace

obrázek
Nejnovější akcí v mateřské škole najdete zde

AKTUALITY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Mateřská škola Moravské Budějovice
Fišerova
Šafaříkova
Husova

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign