logotyp

Mateřská škola Moravské Budějovice

tel. čísla pro omlouvání stravy dětí o prázdninách

tel. čísla pro omlouvání stravy dětí o prázdninách jsou tato: (platba za částečnou úhradu neinvestzičních nákladů je 20,- Kč za každý přihlášený den, nepřihlášené děti za prázdniny neplatí)
Tel:  568 422 678
Mob. tel: 734769262

AKTUÁLNÍ INFORMACE O PROVOZU

Vážení rodiče, dle nařízení vlády od pondělí 10.5.2021 budou všechny pracoviště MŠ otevřeny pro všechny děti bez omezení počtu a bez testování v běžném režimu při zvýšených hygienických opatření. (desinfekce, mytí rukou při příchodu, omezení vstupu dalších osob do MŠ, apod.)

Těšíme se na vás i vaše děti.

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Vážení rodiče, za měsíc březen vám nebyla úplata za předškolní vzdělávání účtována, v měsíci dubnu budou platit docházející děti (zaměstnanců vybraných profesí) platit standartně částku ve výši 400,- Kč za měsíc. Úplata se netýká dětí, které mají povinné předškolní vzdělávání. Stravné platí od 12.4.2021 všechny děti. V měsíci květnu bude úplata standartně ve výši 400,- Kč za měsíc.   Od září 2021 se úplata za předškolní vzdělávání zvyšuje na 500,- Kč za měsíc .

ODKLADY ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Prosíme rodiče, aby nám do 15.5.2021 oznámili, které děti budou mít odklad školní docházky a donesli rozhodnutí o odkladu ze základní školy (až ho obdrží).

Děkujeme za pochopení. Tuto informaci potřebujeme k přijímání  nových dětí do MŠ.

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ - AKTUALIZOVÁNO

V době letních prázdnin od 1.7.2021 do 31.8.2021 bude v provozu pouze MŠ Šafaříkova v době od 6 do 16 hodin. Prosíme rodiče ,aby v jednotlivých šatnách nejpozději do pátku 21.5.2021 zapsali docházku jednotlivých dětí na tyto prázdniny. Pokud z nějakého důvodu nenavštěvujete MŠ a potřebujete dítě o prázdninách dítě umístit, zavolejte do MŠ a nahlašte termíny. Vzhledem k situaci, která v poslední době omezila možnost rodičů dávat dítě do kolektivu, nebudeme stanovovat žádná pravidla na prázdniny a necháme na vašich potřebách a uvážení, jak děti do MŠ budete dávat. Děti, které nejsou v naší MŠ zapsané,  nebudeme o letošních prázdninách přijímat.

Prosíme o včasné zapsání, pozdějším požadavkům nemůžeme vyhovět.  Děkujeme za pochopení.

Děti do bruslí

INFORMACE O PEOJEKTU „DĚTÍ DO BRUSLÍ“

1. Naše MŠ se opět do tohoto projektu zapojí. Bruslit budeme každou středu dopoledne od 6.10.2021

2. Zapojit se mohou děti, které k 31.8. dovrší 4 let věku, registrace a přihlášení v MŠ bude probíhat na začátku září.

3. Cena je za 10 hodin 750,- Kč (cena je včetně úrazového pojištění+ cena za dopravu (asi 200,-Kč) + 100,- Kč za odborné  broušení bruslí, včetně svozu, které bude zajištěno v rámci projektu. Ledovou plochu bude platit v rámci sponzorského daru Vodárenská akciová společnost  – zajistil náš zřizovatel

4. Podrobné informace o projektu si můžete zjistit na webové stránce www. deti dobrusli.cz

5. Na začátku září budou mít rodiče možnost zúčastnit se on-line schůzek s panem Ondřejem, na kterých se dozví podrobnosti o výbavě dětí a další informace. Prosíme případné zájemce, aby zatím nekupovali dětem brusle  (zakoupení je možné na e shopu detidobrusli za dotovanou cenu, je zde i bazar s použitými bruslemi).

provoz kanceláře o prázdninách

Provoz kanceláře na MŠ Fišerova v období letních prázdnin od 6:00 do 14:00 hodin

1. 7. 2021 – 20. 7. 2021

2. 8. 2021 – 6. 8. 2021

25. 8. 2021 – 31. 8. 2021

Poděkování

Děkujeme manželům Drexlerovým za bezplatné zpracování účetnictví Klubu rodičů při MŠ.  Velmi si vážíme vaší pomoci.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

AKTUÁLNÍ INFORMACE V SOUVISLOSTI S COVID 19
Po dobu nouzového stavu omezujeme akce školy, jako jsou divadla, koncerty apod. , Pozastavujeme čištění zoubků u dětí v MŠ.
Důvod:školka nemá ...
Více informací

Zapojení do projektu

MŠ Moravské Budějovice - pracovní příležitosti pro osoby se ztíženým přístupem k práci CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015630     Popis projektu   Cílem projektu je začlenit dlouhodobě či opakovaně ...
Více informací

ŠABLONY III

ŠABLONY III

MŠ Mor. Budějovice je zapojena do operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání s názvem Podpora vzdělávání v MŠ pod číslem projektu CZ. 02.3. X/0.0/0.0/20_080/0018876, ze kterého čerpáme finanční prostředky na školního asistenta, chůvu a projektové dny v MŠ . Tento program je spolufinancován Evropskou unií.

INFORMACE K POVINNÉMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
• týká se dětí, které k 31.8. dovršily pěti let a dětí s odkladem školní docházky
• v naší MŠ je stanovena v pracovních dnech kromě školních prázdnin od 8.15 hodin do 12.15 hodin
• děti s povinnou školní docházkou mají právo na vzdělávání po celou provozní dobu
• součástí předškolního vzdělávání je i vytváření stravovacích návyků a sebeobslužných dovedností při obědě
• pokud v tuto dobu nebude dítě v mateřské škole, je nutno dítě řádně omluvit
• omlouvat je třeba dítě do třech pracovních dnů a následně zaznamenat důvod a dobu trvání v omluvném listu, který podepíše učitelka ve třídě
• omluvné listy si ponechávají u sebe zákonní zástupci, na konci roku odevzdají v MŠ (prosíme neztratit)
• pro MŠ není stanovena maximální doba, po kterou dítě smí být omluvené, lékařské potvrzení není třeba, rodinné důvody ponecháme na zvážení rodičů

S D Ě L E N Í


Mateřská škola Moravské Budějovice informuje, že funkci pověřence pro ochranu osobních údajů
pro ni vykonává paní
Jitka Hanáková, DiS.
pověřenkyně pro ochranu osobních údajů
+420 724 959 722
jitka.bouckova@sms-sluzby.cz

odkazy na práci s dětmi

DŮLEŽITÉ ODKAZY - pokud budete chtít pracovat s dětmi, zde jsou vhodné náměty:

 ČT Edu pro předškolní děti: https://t.ly/z5va
 NÚKIB, E-kurz Vanda a Eva v online světě: https://t.ly/mwH2

Mateřská škola má v našem městě dlouhou tradici. Zaměřuje se na přípravu dětí nejen do školy, ale především do života. Naším cílem je spokojenost dětí i rozvoj jejich samostatnosti. Strava podávaná dětem je čerstvě připravená v jednotlivých školních kuchyních. Skladba jídelníčků odpovídá novým poznatkům o zdravé výživě. Dětem je denně podáváno ovoce nebo zelenina. Děti z naší MŠ  mají možnost seznamovat se s anglickým a německým jazykem. v MŠ Fišerova a Šafaříkova máme venkovní učebny, které mají celoroční využití. Tyto MŠ jsou obklopeny přírodními zahradami, v současné době se připravuje přírodní zahrada i v MŠ Husova ul.
při práci v MŠ využíváme prvky programu ZAČÍT SPOLU.

Pracuje zde celkem 35 zaměstnanců, z toho 18 učitelek s dlouhodobou praxí. Mateřská škola má 10 tříd s kapacitou 235 dětí.


Provozní doba:

  • MŠ Fišerova 5.45 – 16.00
  • MŠ Šafaříkova 6.30 - 16.30
  • MŠ Husova 6.30 - 16.00

PODPORA KRAJE VYSOČINA

Kraj Vysočina podpořil naši MŠ v rámci projektu Ekologická výchova ID FV02435.0004 - Zkvalitnění environmentální výchovy v MŠ Mor. Budějovice. V rámci tohoto programu si MŠ zakoupila pracovní nářadí pro děti, didaktický materiál a další pomůcky.

Mateřská škola Moravské Budějovice, příspěvková organizace - netkatalog.czMateřské školy - netkatalog.cz

cookies

Používání cookies na tomto webu
Naše webové stránky používají technologii známou jako cookies pro ukládání malého množství dat do počítačů nebo zařízení našich návštěvníků. Soubory cookie jsou malé části textových dat, které lze umístit na počítači návštěvníka, obvykle poskytující rozšířené funkce a / nebo lepší relevanci informací.
Cookies nebudeme používat k shromažďování osobně identifikovatelných informací o vás.
Na tomto webu používáme:
Název: SESSIONID
Účel:Tato cookie obsahuje identifikátor aktuální session.
Platnost : session
Kategorie: Nezbytně nutné
SESSIONID cookie slouží k uložení jednoznačného identifikátoru. Podle takto uloženého HTTP cookie pak server ve své paměti najde potřebné informace, například o přihlášeném uživateli, jeho úrovni přístupu a podobně. Podstatné je, že samotná data se již nepřenášejí (ani v URL, ani v samotném požadavku). Server tak o zahájené session ví, a tak uživatel nepřijde o přihlášení, případně stav nákupního košíku a podobně.
Další informace o souborech cookie naleznete na adrese http://www.aboutcookies.org .

RYCHLÝ KONTAKT

MŠ Moravské Budějovice

obrázek
Fišerova 1340
Moravské Budějovice, 676 02

Tel: 568 421 401
Mob. tel: 734769261
Fax: 568 420 382
Email: ms.simandlova@seznam.cz
www.msmorbudejovice.com

NOVINKY

Aktuální informace

obrázek
Nejnovější akcí v mateřské škole najdete zde

AKTUALITY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Mateřská škola Moravské Budějovice
Fišerova
Šafaříkova
Husova

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign