logotyp

Mateřská škola Moravské Budějovice

Děti do bruslí

INFORMACE PRO ZÁJEMCE PROJEKTU  „DĚTI DO BRUSLÍ“

1. Kurz začne od  3.1.2023  vždy ve středu od 9.30 do 11.00 hodin.  MŠ Fišerova  a MŠ Husova budou mít led od 9.30 do 10.15 hodin , MŠ Šafaříkova  od 10.15 do 11.00 hodin.

 Termíny jsou: 3.1., 10.1., 17.1., 24.1., 31.1. 7.2., 21.2., 28.2. 6.3., 13.3.

2. Cena kurzu je 1100,- Kč + cena dopravy asi 200,- Kč + cena za broušení bruslí 100,- Kč. Částku 1200,- Kč (cena s broušením bruslí) je nutné zaplatit  do 10.1.2024 v kanceláři v MŠ Fišerova nebo na jednotlivých MŠ. Doprava se bude účtovat na konci kurzu dle skutečné ceny. 

3. Registrace + přihlášení  dětí pro kurz bruslení od ledna do března  2024 je zahájena a bude probíhat  bude probíhat   do konce prosince 2023 na webových stránkách  www.detidobrusli.cz v horním menu pod odkazem „REGISTRACE“. Je nutné také vyplnit přihlášku  MŠ (odevzdejte v kanceláři nebo třídě  do 20.12.2023). Tiskopisy jsou u vchodu.

Na kurz bruslení přispívá VZP ČR svým pojištěncům částkou ve výši 1.000 Kč. Žádost o příspěvek se podává na jakékoli pobočce pojišťovny. Povinná výbava dětí:

tkaničkové brusle tzv. "kanady", doporučujeme multifunkční helmu DDB s ochranou obličeje (případně helma hokejová, lyžařská nebo na kolo), vhodné sportovní oblečení, lehké, funkční, nepromokavé lyžařské rukavice, dostatek tekutin (termolahev).

Bazar bruslí a helem (facebooková skupina): Bazar Děti do bruslí

 Děti si na každou hodinu přinesou větší batoh s helmou, bruslemi, pitím a lyžařskými rukavice Zkontrolujte, prosím, jak dětem sedí helmy.

4. V rámci projektu bude probíhat  i broušení bruslí. Termín svozu bruslí bude 15.12. 2023. Rodiče donesou brusle, ve kterých bude lístek se jménem dítěte a pracoviště MŠ. Dětem budou brusle vráceny do vánočních prázdnin.  Broušení stojí 100,- Kč.(můžete si zařídit i jinde, brusle je však nutné mít správně nabroušené).

vánoční a pololetní prázdniny

V době vánočních prázdnin od 27. 12. 2023 do 29.12.2023 (včetně) bude provoz MŠ přerušen, protože rodiče neměli o docházku zájem (moc děkujeme). V úterý 2.1.2024 a v pátek 2.2.2024 bude provoz v MŠ Šafaříkova od 6.00 do 16.00 hodin pro přihlášené děti.  

Běžný provoz na všech zařízeních začne po Vánocích ve středu 3.1.2024.

prediktivní baterie čtení

Vážení rodiče,  v letošním školním roce neproběhne prediktivní baterie čtení z důvodu dlouhodobé nemoci pracovnice ped. ps. poradny (test na zjištění školní zralosti). Pokud zvažujete odklad školní docházky, objednejte se na vyšetření  nebo individuální konzultaci do poradny včas. Školní zralost můžete probrat i s učitelkami  na konzultacích po novém roce.

konzultační hodiny

Vážení rodiče, nabízíme  Vám možnost konzultačních hodin ve druhé polovině května a v první polovině června.  Aktuální informace a časy konzultačních hodin vám budou nabídnuty ve vašich třídách.  Můžete společně s pedagogem zhodnotit pokroky ve vývoji vašeho dítěte a společně se domluvit na řešení případných problémů. U dětí, které odcházejí do ZŠ, proběhne  konzultace  i s dětmi.

jarní a velikonoční prázdniny

V období  jarních (12.2.2024 – 16.2.2024)a velikonočních  prázdnin  (čtvrtek 28.3.2024) bude provoz MŠ omezen. V provozu bude pouze MŠ šafaříkova  v době od 6.00 hodin do 16.00 hodin. Prosíme rodiče, aby zapsali docházku jednotlivých dětí v šatnách do 29.1.2024. Děkujeme.

snížení úplaty za únor

Za měsíc únor bude pro děti, které nejsou přihlášené na pololetní a jarní prázdniny, úplata za předškolní vzdělávání snížena na 350,- Kč (šest dní  v tomto měsíci bude provoz omezen).

poděkování

Děkujeme firmě ARELI s.r.ro. za poskytnutí finančního daru pro Klub MŠ.
Děkujeme manželům Houserkovým za výrobu a darování medailí dětem za statečnost při přespání v MŠ  a účasti na Halloweenské akci.

 Děkujeme panu Milanu Klinerovi   za darování hracího prvku na školní zahradu v podobě funkční makety osobního auta.

Děkujeme mamince Kubíka Abraháma za sponzorský dar na MIKULÁŠSKOU BESÍDKU pro MŠ Fišerova. 

zvýšení ceny za stravu

Vážení rodiče, vzhledem k neustále vzrůstajícím cenám potravin, dochází k navýšení cen stravného. Ceny jídel od 1. 11.2023 Děti 3-6 let Přesnídávka - 11,-kč Oběd – 27,-kč Svačina - 9,-kč Děti 7 – 10 let Přesnídávka - 11,-kč Oběd – 31,-kč Svačina - 9,-kč Výše stravného je stanoveno finančním limitem uvedeného v příloze č. 2 k vyhlášce č.107/2005 Sb. o školním stravování. Stravné je stanovené podle věkových skupin žáků, do kterých jsou zařazovány podle věku v daném období 1.9 – 31.8.

ŠABLONY JAK

ŠABLONY JAK

MŠ Mor. Budějovice je zapojena do operačního programu EVROPSKÉ UNIE v operačním programu výzk3. X/0.0/0.0/20_080/0018876., ze kterého čerpáme finanční prostředky na školní asistenty, vzdělávání pedagogických pracovníků a semináře pro rodiče.

INFORMACE K POVINNÉMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
• týká se dětí, které k 31.8. dovršily pěti let a dětí s odkladem školní docházky
• v naší MŠ je stanovena v pracovních dnech kromě školních prázdnin od 8.15 hodin do 12.15 hodin
• děti s povinnou školní docházkou mají právo na vzdělávání po celou provozní dobu
• součástí předškolního vzdělávání je i vytváření stravovacích návyků a sebeobslužných dovedností při obědě
• pokud v tuto dobu nebude dítě v mateřské škole, je nutno dítě řádně omluvit
• omlouvat je třeba dítě do třech pracovních dnů a následně zaznamenat důvod a dobu trvání v omluvném listu, který podepíše učitelka ve třídě
• omluvné listy si ponechávají u sebe zákonní zástupci, na konci roku odevzdají v MŠ (prosíme neztratit)
• pro MŠ není stanovena maximální doba, po kterou dítě smí být omluvené, lékařské potvrzení není třeba, rodinné důvody ponecháme na zvážení rodičů

S D Ě L E N Í


Mateřská škola Moravské Budějovice informuje, že funkci pověřence pro ochranu osobních údajů
pro ni vykonává paní
Jitka Hanáková, DiS.
pověřenkyně pro ochranu osobních údajů
+420 724 959 722
jitka.bouckova@sms-sluzby.cz

odkazy na práci s dětmi

DŮLEŽITÉ ODKAZY - pokud budete chtít pracovat s dětmi, zde jsou vhodné náměty:

 ČT Edu pro předškolní děti: https://t.ly/z5va
 NÚKIB, E-kurz Vanda a Eva v online světě: https://t.ly/mwH2

Mateřská škola má v našem městě dlouhou tradici. Zaměřuje se na přípravu dětí nejen do školy, ale především do života. Naším cílem je spokojenost dětí i rozvoj jejich samostatnosti. Strava podávaná dětem je čerstvě připravená v jednotlivých školních kuchyních. Skladba jídelníčků odpovídá novým poznatkům o zdravé výživě. Dětem je denně podáváno ovoce nebo zelenina. Děti z naší MŠ  mají možnost seznamovat se s anglickým a německým jazykem. v MŠ Fišerova a Šafaříkova máme venkovní učebny, které mají celoroční využití. Tyto MŠ jsou obklopeny přírodními zahradami, v současné době se připravuje přírodní zahrada i v MŠ Husova ul.
při práci v MŠ využíváme prvky programu ZAČÍT SPOLU.

Pracuje zde celkem 43 zaměstnanců, z toho 21 učitelek . Mateřská škola má 10 tříd s kapacitou 235 dětí.


Provozní doba:

  • MŠ Fišerova 5.45 – 16.15
  • MŠ Šafaříkova 6.30 - 16.30
  • MŠ Husova 6.30 - 16.00
Mateřská škola Moravské Budějovice, příspěvková organizace - netkatalog.czMateřské školy - netkatalog.cz

RYCHLÝ KONTAKT

MŠ Moravské Budějovice

obrázek
Fišerova 1340
Moravské Budějovice, 676 02

Tel: 568 421 401
Mob. tel: 734769261
Fax: 568 420 382
Email: ms.nemcova@seznam.cz
www.msmorbudejovice.com

NOVINKY

Aktuální informace

obrázek
Nejnovější akcí v mateřské škole najdete zde

AKTUALITY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Mateřská škola Moravské Budějovice
Fišerova
Šafaříkova
Husova

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign