logotyp

Mateřská škola Moravské Budějovice

AKTUÁLNÍ INFORMACE O PROVOZU

PROVOZNÍ OPATŘENÍ OD 1.9.2021

Vážení rodiče , dovoluji si vás seznámit s provozními opatřeními od 1.9.2021 a prosím o jejich respektování .

1.Školní rok začíná 1.9.2021. Případnou nepřítomnost dítěte je třeba omluvit nejpozději do 8 hodin na příslušném pracovišti.

2. Do MŠ patří pouze děti bez známek infekčních onemocnění. Pokud má vaše dítě příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn pobyt v MŠ pouze v případě, že prokážete, že dítě netrpí infekčním onemocněním. V opačném případě je dítě izolováno od kolektivu a zákonní zástupci vyzváni k vyzvednutí dítěte (§7 ods. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

3. Děti v MŠ nemusí nosit roušky ani respirátory. Také se nemusí testovat.

4.Dítě do MŠ doprovází pouze 1 osoba (netýká se sourozenců do 3 let věku), která má po celou dobu pobytu v MŠ respirátor řady FFP nebo KN95. Doporučujeme použít  desinfekci u vstupních dveří . V MŠ se zdržujte  co možná nejkratší dobu. Vstup doprovázející osoby  do třídy není v současné situaci  umožněn .

5. Prosíme o vaši součinnost ohledně vytváření hygienických návyků u dětí (umývání rukou před vstupem do třídy, používání jednorázových kapesníků a následné umývání rukou, technika a význam správného mytí rukou). Používání zubních kartáčků v MŠ není zatím možné.

6. Po návštěvě rizikových zemí je nutné dodržovat samoizolaci a následné testování i u dětí dle aktuálních informací Krajské hygienické stanice.

7.  Na začátku roku si zkontrolujte vaše kontaktní údaje. Za současné situace je nutné, abychom se vám mohli v případě potřeby dovolat.

 

Děkujeme za pochopení a přeji příjemný a bezproblémový začátek nového školního roku.

Jitka Němcová

podzimní prázdniny

Vážení rodiče, v období podzimních prázdnin (středa 27.10.12021 + pátek 29.10.2021)  bude provoz MŠ Mor. Budějovice omezen. V provozu bude pouze MŠ Husova  od 6.00 do 16 hodin. Prosíme rodiče, aby v jednotlivých šatnách zapsali docházku svých dětí do pátku 8. 10. 2021. Děkujeme. 

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Od září 2021 se úplata za předškolní vzdělávání zvyšuje na 500,- Kč za měsíc .  Zvýšila se o 1,- Kč cena odpolední svačiny v souvislosti s vydáním nové vyhlášky o stravování. Děkujeme za pochopení.

Děti do bruslí

INFORMACE O PEOJEKTU „DĚTÍ DO BRUSLÍ“1. Naše MŠ se opět do tohoto projektu zapojí. Bruslit budeme každou středu dopoledne od 6.10.20212. Zapojit se mohou děti, které k 31.8. dovrší 4 let věku, ...
Více informací

Poděkování

Děkujeme manželům Drexlerovým za bezplatné zpracování účetnictví Klubu rodičů při MŠ.  Velmi si vážíme vaší pomoci.

tel. čísla pro omlouvání stravy dětí o prázdninách

tel. čísla pro omlouvání stravy dětí o prázdninách jsou tato: (platba za částečnou úhradu neinvestzičních nákladů je 20,- Kč za každý přihlášený den, nepřihlášené děti za prázdniny neplatí)
Tel:  568 422 678
Mob. tel: 734769262

AKTUÁLNÍ INFORMACE

AKTUÁLNÍ INFORMACE V SOUVISLOSTI S COVID 19
Po dobu nouzového stavu omezujeme akce školy, jako jsou divadla, koncerty apod. , Pozastavujeme čištění zoubků u dětí v MŠ.
Důvod:školka nemá ...
Více informací

Zapojení do projektu

MŠ Moravské Budějovice - pracovní příležitosti pro osoby se ztíženým přístupem k práci CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015630     Popis projektu   Cílem projektu je začlenit dlouhodobě či opakovaně ...
Více informací

ŠABLONY III

ŠABLONY III

MŠ Mor. Budějovice je zapojena do operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání s názvem Podpora vzdělávání v MŠ pod číslem projektu CZ. 02.3. X/0.0/0.0/20_080/0018876, ze kterého čerpáme finanční prostředky na školního asistenta, chůvu a projektové dny v MŠ . Tento program je spolufinancován Evropskou unií.

INFORMACE K POVINNÉMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
• týká se dětí, které k 31.8. dovršily pěti let a dětí s odkladem školní docházky
• v naší MŠ je stanovena v pracovních dnech kromě školních prázdnin od 8.15 hodin do 12.15 hodin
• děti s povinnou školní docházkou mají právo na vzdělávání po celou provozní dobu
• součástí předškolního vzdělávání je i vytváření stravovacích návyků a sebeobslužných dovedností při obědě
• pokud v tuto dobu nebude dítě v mateřské škole, je nutno dítě řádně omluvit
• omlouvat je třeba dítě do třech pracovních dnů a následně zaznamenat důvod a dobu trvání v omluvném listu, který podepíše učitelka ve třídě
• omluvné listy si ponechávají u sebe zákonní zástupci, na konci roku odevzdají v MŠ (prosíme neztratit)
• pro MŠ není stanovena maximální doba, po kterou dítě smí být omluvené, lékařské potvrzení není třeba, rodinné důvody ponecháme na zvážení rodičů

S D Ě L E N Í


Mateřská škola Moravské Budějovice informuje, že funkci pověřence pro ochranu osobních údajů
pro ni vykonává paní
Jitka Hanáková, DiS.
pověřenkyně pro ochranu osobních údajů
+420 724 959 722
jitka.bouckova@sms-sluzby.cz

odkazy na práci s dětmi

DŮLEŽITÉ ODKAZY - pokud budete chtít pracovat s dětmi, zde jsou vhodné náměty:

 ČT Edu pro předškolní děti: https://t.ly/z5va
 NÚKIB, E-kurz Vanda a Eva v online světě: https://t.ly/mwH2

Mateřská škola má v našem městě dlouhou tradici. Zaměřuje se na přípravu dětí nejen do školy, ale především do života. Naším cílem je spokojenost dětí i rozvoj jejich samostatnosti. Strava podávaná dětem je čerstvě připravená v jednotlivých školních kuchyních. Skladba jídelníčků odpovídá novým poznatkům o zdravé výživě. Dětem je denně podáváno ovoce nebo zelenina. Děti z naší MŠ  mají možnost seznamovat se s anglickým a německým jazykem. v MŠ Fišerova a Šafaříkova máme venkovní učebny, které mají celoroční využití. Tyto MŠ jsou obklopeny přírodními zahradami, v současné době se připravuje přírodní zahrada i v MŠ Husova ul.
při práci v MŠ využíváme prvky programu ZAČÍT SPOLU.

Pracuje zde celkem 35 zaměstnanců, z toho 18 učitelek s dlouhodobou praxí. Mateřská škola má 10 tříd s kapacitou 235 dětí.


Provozní doba:

  • MŠ Fišerova 5.45 – 16.00
  • MŠ Šafaříkova 6.30 - 16.30
  • MŠ Husova 6.30 - 16.00

PODPORA KRAJE VYSOČINA

Kraj Vysočina podpořil naši MŠ v rámci projektu Ekologická výchova ID FV02435.0004 - Zkvalitnění environmentální výchovy v MŠ Mor. Budějovice. V rámci tohoto programu si MŠ zakoupila pracovní nářadí pro děti, didaktický materiál a další pomůcky.

Mateřská škola Moravské Budějovice, příspěvková organizace - netkatalog.czMateřské školy - netkatalog.cz

NOVINKY

Aktuální informace

obrázek
Nejnovější akcí v mateřské škole najdete zde

AKTUALITY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Mateřská škola Moravské Budějovice
Fišerova
Šafaříkova
Husova

Created by © 2014 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign