Login

Mateřská škola Moravské Budějovice

Mateřská škola má v našem městě dlouhou tradici. Zaměřuje se na přípravu dětí nejen do školy, ale především do života. Naším cílem je spokojenost dětí i rozvoj jejich samostatnosti. Strava podávaná dětem je čerstvě připravená v jednotlivých školních kuchyních. Skladba jídelníčků odpovídá novým poznatkům o zdravé výživě. Dětem je denně podáváno ovoce nebo zelenina. Děti z naší MŠ  mají možnost seznamovat se s anglickým a německým jazykem. v MŠ Fišerova a Šafaříkova máme venkovní učebny, které mají celoroční využití. Tyto MŠ jsou obklopeny přírodními zahradami, v současné době se připravuje přírodní zahrada i v MŠ Husova ul.
při práci v MŠ využíváme prvky programu ZAČÍT SPOLU.

Pracuje zde celkem 35 zaměstnanců, z toho 18 učitelek s dlouhodobou praxí. Mateřská škola má 10 tříd s kapacitou 235 dětí.


Provozní doba:

  • MŠ Fišerova 5.45 – 16.00
  • MŠ Šafaříkova 6.30 - 16.30
  • MŠ Husova 6.30 - 16.00
Mateřská škola Moravské Budějovice, příspěvková organizace - netkatalog.czMateřské školy - netkatalog.cz

UPOZORNĚNÍ
V pátek 31.1.2020 (pololetní prázdniny) bude provoz MŠ přerušen na všech pracovištích z důvodu dalšího vzdělávání všech zaměstnanců MŠ. Děkujeme za pochopení.

MŠ Mor. Budějovice je zapojena do operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání s názvem Podpora MŠ Mor. Budějovice pod číslem projektu CZ. 02.3.68/0.0/0.0/16 022/0003048, ze kterého čerpáme finanční prostředky na školního asistenta, chůvy a další vzdělávání pedagogických pracovníků. Tento program je financován z prostředků EU.

INFORMACE K POVINNÉMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
• týká se dětí, které k 31.8. dovršily pěti let a dětí s odkladem školní docházky
• v naší MŠ je stanovena v pracovních dnech kromě školních prázdnin od 8.15 hodin do 12.15 hodin
• děti s povinnou školní docházkou mají právo na vzdělávání po celou provozní dobu
• součástí předškolního vzdělávání je i vytváření stravovacích návyků a sebeobslužných dovedností při obědě
• pokud v tuto dobu nebude dítě v mateřské škole, je nutno dítě řádně omluvit
• omlouvat je třeba dítě do třech pracovních dnů a následně zaznamenat důvod a dobu trvání v omluvném listu, který podepíše učitelka ve třídě
• omluvné listy si ponechávají u sebe zákonní zástupci, na konci roku odevzdají v MŠ (prosíme neztratit)
• pro MŠ není stanovena maximální doba, po kterou dítě smí být omluvené, lékařské potvrzení není třeba, rodinné důvody ponecháme na zvážení rodičů

S D Ě L E N Í


Mateřská škola Moravské Budějovice informuje, že funkci pověřence pro ochranu osobních údajů
pro ni vykonává paní
Jitka Hanáková, DiS.
pověřenkyně pro ochranu osobních údajů
+420 724 959 722
jitka.bouckova@sms-sluzby.cz

PODPORA KRAJE VYSOČINA

Kraj Vysočina podpořil naši MŠ v rámci projektu Ekologická výchova ID FV02435.0004 - Zkvalitnění environmentální výchovy v MŠ Mor. Budějovice. V rámci tohoto programu si MŠ zakoupila pracovní nářadí pro děti, didaktický materiál a další pomůcky.

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY PROJEKTU DĚTI DO BRUSLÍ
1. Kurz začne od 8.1.2020 do18.3.2020 vždy ve středu od 10.00 do 11.30 hodin. MŠ Fišerova a MŠ Husova budou mít led od 10.00 do 10.45 hodin , MŠ Šafaříkova od 10.45 do 11.30 hodin. Termíny jsou: 8.1., 15.1., 22.1.,29.1.,5.2.,12.2.,19.2.,26.2.,4.3.,18.3.2020
2. Do 18.12.2019 je nutné se přihlásit v MŠ (závazná přihláška + souhlas se zpracováním osobních údajů a provést registraci na stránkách „děti do bruslí“ .
3. Cena kurzu je 750,- Kč + cena dopravy asi 200,- Kč . Částku 750,- Kč je nutné zaplatit do 15.1.2020 v kanceláři v MŠ Fišerova nebo vedoucím učitelkám v MŠ šafaříkova a Husova, doprava se bude účtovat na konci kurzu dle skutečné ceny. Ledovou plochu hradí náš zřizovatel – Město Moravské Budějovice.
4. Na stránkách „Děti do bruslí“ získáte další informace . Upozorňujeme rodiče na nevhodnost vlněných rukavic. Na led je třeba z hlediska bezpečnosti děti vybavit lyžařskými rukavicemi. Zkontrolujte, prosím, jak dětem sedí helmy a zda jsou brusle dostatečně nabroušené.
5. Zdravotní pojišťovny většinou přispívají na tento projekt v rámci benefitů po odevzdání žádosti s dokladem o zaplacení , projekt je pod záštitou MŠMT.

přerušení provozu

V období vánočních prázdnin od 23.12.2019 do 3.1.2020 (včetně) bude přerušen provoz všech pracovišť MŠ z důvodu malého zájmu o docházku. Přihlášeny byly 1 -2 děti na jednotlivé dny. Provoz bude na všech pracovištích zahájen v pondělí 6.1.2020.

RYCHLÝ KONTAKT

MŠ Moravské Budějovice

obrázek
Fišerova 1340
Moravské Budějovice, 676 02

Tel: 568 421 401
Mob. tel: 734769261
Fax: 568 420 382
Email: ms.simandlova@seznam.cz
www.msmorbudejovice.com

NOVINKY

Aktuální informace

obrázek
Nejnovější akcí v mateřské škole najdete zde

AKTUALITY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
Mateřská škola Moravské Budějovice
Fišerova
Šafaříkova
Husova

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign