logotyp

Mateřská škola Moravské Budějovice

poděkování

Děkujeme paní Pitulové, Škodové, Pešlové, Cuperové a Medunové a panu Šplíchalovi a Formanovi za pomoc při úklidu školní zahrady po ničivé bouřce, ale i těm, kteří svoji pomoc nabídli. Velmi si vážíme vaší ochoty a iniciativy, která vzešla z řady těchto rodičů.

školní zahrada

 

Prosíme rodiče, aby se odpoledne nezdržovali v areálu MŠ – na školní zahradě, pokud je v tento den „školková“ zahrada využívána některou třídou MŠ.  

Děkujeme za pochopení .

provoz kanceláře

Provoz kanceláře na MŠ Fišerova Moravské Budějovice

 

Z důvodu rekonstrukce MŠ Fišerova bude kancelář v MŠ uzavřena. Možnost uhradit školku za červen a vyzvednutí vratné zálohy u odcházejících dětí do ZŠ, budete mít možnost v těchto termínech:

15. 7. 2022 od 6 hodin do 14 hodin na MŠ Husova

Od 25. 8. 2022 do 31. 8. 2022 od 6 hodin do 14 hodin na MŠ Fišerova

organizace ukončení šk. roku

ORGANIZACE UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU V MŠ FIŠEROVA

 

Vážení rodiče, o letošních prázdninách se bude v MŠ provádět kompletní rekonstrukce elektriky. Prosíme vás, abyste si všechny věci vzali na prázdniny domů (včetně hrníčku, bačkor, věcí na převlečení apod. ).  V týdnu od 27.6.2022 nebudou už žádné kroužky.  Nezapomínejte odhlašovat děti, pokud jsou přihlášené na prázdniny a některý den nepřijdou – tel. 568421790. V době prázdnin do 22. 8.2022 nebude v provozu telefon  do MŠ Fišerova.  Pokud budete potřebovat něco neodkladného,  napište e mail – ms.nemcova@seznam.cz. Na děti, které neodcházejí do školy se budeme těšit opět  1.9.2022.

Děkujeme za pochopení a přejeme příjemné prázdniny.

INFORMACE - LETNÍ PRÁZDNINY

 

 

 

Vážení  rodiče, v období letních prázdnin od pátku 1.7.2022 do středy 31.8.2022 (včetně) bude provoz MŠ omezen. V provozu bude o letošních prázdninách pouze MŠ Husova  v době od 6.00 hod.  do 16.00 hod. Prosíme Vás, abyste odpovědně zaznamenali docházku jednotlivých dětí  do pátku 13.5.2022 v jednotlivých šatnách. Počet dětí v jednotlivých týdnech potřebujeme vědět k zajištění provozu. Dále rodiče prosíme, aby nezapisovali děti na celé  prázdniny, ale respektovali   potřebu odpočinku a změnu režimu  u dětí v minimální délce 2-3 týdnů. Prosíme, abyste především v přípravném týdnu vzhledem k omezené kapacitě MŠ (39 dětí) a nutné přípravě na další školní rok,  zapisovali děti, jen pokud jejich umístění opravdu potřebujete.

Částečná úhrada neinvestičních nákladů se za měsíc červenec a srpen neplatí, za každý přihlášený den se účtuje částka ve výši 25,- Kč za den.

Děkujeme za včasné vyplnění údajů.

Poděkování

Děkujeme manželům Drexlerovým za bezplatné zpracování účetnictví Klubu rodičů při MŠ.  Velmi si vážíme vaší pomoci.

poděkování

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme firmě PATEB s.r.o. – Psychiatrická léčebna Jemnice za věnování ručně vyrobených didaktických pomůcek                                  a dekorativního materiálu pro děti, které vytvořili klienti jejich léčebny.

 MŠ Moravské Budějovice, pracoviště  MŠ Šafaříkova 1306.

Zapojení do projektu

MŠ Moravské Budějovice - pracovní příležitosti pro osoby se ztíženým přístupem k práci CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015630     Popis projektu   Cílem projektu je začlenit dlouhodobě či opakovaně ...

poděkování

Velmi děkujeme firmě S Obaly s.r.o a panu Zikmundovi za poskytnutí finančního datu pro Klub rodičů při MŠ Fišerova . Dále děkujeem rodičům Svobodovým za poskytnutí věcných darů pro MŠ Fišerova. Velmu si vaší pomoci vážíme.

Další velké poděkování patří p. Zbyňku Němcovi za poskytnutí reslících papírů.

ŠABLONY III

ŠABLONY III

MŠ Mor. Budějovice je zapojena do operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání s názvem Podpora vzdělávání v MŠ pod číslem projektu CZ. 02.3. X/0.0/0.0/20_080/0018876, ze kterého čerpáme finanční prostředky na školního asistenta, chůvu a projektové dny v MŠ . Tento program je spolufinancován Evropskou unií.

INFORMACE K POVINNÉMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
• týká se dětí, které k 31.8. dovršily pěti let a dětí s odkladem školní docházky
• v naší MŠ je stanovena v pracovních dnech kromě školních prázdnin od 8.15 hodin do 12.15 hodin
• děti s povinnou školní docházkou mají právo na vzdělávání po celou provozní dobu
• součástí předškolního vzdělávání je i vytváření stravovacích návyků a sebeobslužných dovedností při obědě
• pokud v tuto dobu nebude dítě v mateřské škole, je nutno dítě řádně omluvit
• omlouvat je třeba dítě do třech pracovních dnů a následně zaznamenat důvod a dobu trvání v omluvném listu, který podepíše učitelka ve třídě
• omluvné listy si ponechávají u sebe zákonní zástupci, na konci roku odevzdají v MŠ (prosíme neztratit)
• pro MŠ není stanovena maximální doba, po kterou dítě smí být omluvené, lékařské potvrzení není třeba, rodinné důvody ponecháme na zvážení rodičů

S D Ě L E N Í


Mateřská škola Moravské Budějovice informuje, že funkci pověřence pro ochranu osobních údajů
pro ni vykonává paní
Jitka Hanáková, DiS.
pověřenkyně pro ochranu osobních údajů
+420 724 959 722
jitka.bouckova@sms-sluzby.cz

odkazy na práci s dětmi

DŮLEŽITÉ ODKAZY - pokud budete chtít pracovat s dětmi, zde jsou vhodné náměty:

 ČT Edu pro předškolní děti: https://t.ly/z5va
 NÚKIB, E-kurz Vanda a Eva v online světě: https://t.ly/mwH2

Mateřská škola má v našem městě dlouhou tradici. Zaměřuje se na přípravu dětí nejen do školy, ale především do života. Naším cílem je spokojenost dětí i rozvoj jejich samostatnosti. Strava podávaná dětem je čerstvě připravená v jednotlivých školních kuchyních. Skladba jídelníčků odpovídá novým poznatkům o zdravé výživě. Dětem je denně podáváno ovoce nebo zelenina. Děti z naší MŠ  mají možnost seznamovat se s anglickým a německým jazykem. v MŠ Fišerova a Šafaříkova máme venkovní učebny, které mají celoroční využití. Tyto MŠ jsou obklopeny přírodními zahradami, v současné době se připravuje přírodní zahrada i v MŠ Husova ul.
při práci v MŠ využíváme prvky programu ZAČÍT SPOLU.

Pracuje zde celkem 35 zaměstnanců, z toho 18 učitelek s dlouhodobou praxí. Mateřská škola má 10 tříd s kapacitou 235 dětí.


Provozní doba:

  • MŠ Fišerova 5.45 – 16.15
  • MŠ Šafaříkova 6.30 - 16.30
  • MŠ Husova 6.30 - 16.00

PODPORA KRAJE VYSOČINA

Kraj Vysočina podpořil naši MŠ v rámci projektu Ekologická výchova ID FV02435.0004 - Zkvalitnění environmentální výchovy v MŠ Mor. Budějovice. V rámci tohoto programu si MŠ zakoupila pracovní nářadí pro děti, didaktický materiál a další pomůcky.

Mateřská škola Moravské Budějovice, příspěvková organizace - netkatalog.czMateřské školy - netkatalog.cz

RYCHLÝ KONTAKT

MŠ Moravské Budějovice

obrázek
Fišerova 1340
Moravské Budějovice, 676 02

Tel: 568 421 401
Mob. tel: 734769261
Fax: 568 420 382
Email: ms.simandlova@seznam.cz
www.msmorbudejovice.com

NOVINKY

Aktuální informace

obrázek
Nejnovější akcí v mateřské škole najdete zde

AKTUALITY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Mateřská škola Moravské Budějovice
Fišerova
Šafaříkova
Husova

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign