logotyp

Zápis k předškolnímu vzdělávání

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021 - 2022
I. fáze- vydávání žádostí na všech pracovištích MŠ (MŠ Husova, MŠ Šafaříkova, MŠ Fišerova) – od 1. dubna do 30. dubna v době provozu MŠ . Po dobu přerušení provozu je možno tiskopis vyzvednout pouze v MŠ Fišerova v době od 7 do 13 hodin.  (žádost, evidenční list i kriteria si můžete i stáhnout na www. stránkách  - www. msmoravskebudejovice.com).   K žádosti zákonný zástupce přiloží kopii rodného listu dítěte dítěte (postačí ve formě prosté kopie, skenu – po zkontrolování údajů bude skartována), vyplněný evidenční list dítěte (je možné dodat až po přijetí dítěte), souhlas se zpracováním osobních údajů a podepsaná kriteria. V žádosti uvádějte skutečnou adresu trvalého bydliště dítěte (bude ověřováno).

 

II. fáze – příjem žádostí v době od 3. 5. 2021 – 7. 5. 2021

Akceptovány budou i žádosti doručené nejpozději  16. 5 .2021.

Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2021/2022 se týká dětí narozených po 31.8.2016. Děti, které již docházejí do mateřských škol zapsaných ve školském rejstříku a v této docházce budou pokračovat  i po 1.9.2021, absolvovat zápis samozřejmě nemusí.

Podání žádosti: Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání přihlášky pouze těmito způsoby:
1. Podepsanou přihlášku pošlete na adresu MŠ Moravské Budějovice, Fišerova 1340, 67602 Mor. Budějovice.(lze  osobně vhodit do schránky na této adrese). Prosíme rodiče ,aby doklady nedávali na odloučená pracoviště. 
2. Zašlete datovou schránkou s elektronickým podpisem (datová schránka azpku4j)
3. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)

Doložení řádného očkování dítěte
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro  kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

III. fáze – od 24.5. do 4.6. 2021 obdržíte písemné vyjádření o přijetí/nepřijetí  dítěte do MŠ

Bc. Jitka Němcová, ředitelka

 

Zpět na hlavní výpis

RYCHLÝ KONTAKT

MŠ Moravské Budějovice

obrázek
Fišerova 1340
Moravské Budějovice, 676 02

Tel: 568 421 401
Mob. tel: 734769261
Fax: 568 420 382
Email: ms.simandlova@seznam.cz
www.msmorbudejovice.com

NOVINKY

Aktuální informace

obrázek
Nejnovější akcí v mateřské škole najdete zde

AKTUALITY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Mateřská škola Moravské Budějovice
Fišerova
Šafaříkova
Husova

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign