logotyp

Úřední deska

střednědobý výhled hospodaření

Střednědobý výhled hospodaření (tis. Kč) 
   
Organizace: Mateřská škola Moravské Budějovice 
IČO: 75023644  
   
   
   
 Rok 2023Rok 2024
Výnosy celkem1866519250
příspěvek zřizovatele21002200
provozní dotace z jiných zdrojů1613516620
zapojení fondů do výnosů00
ostaní výnosy430430
   
Náklady celkem1866519250
Mzdy1613516620
Opravy150200
Energie750760
Odpisy00
Ostatní náklady16301670
   
   
Dne: 22.9.2021  
   
Sestavil:Bc. Lada Bartošová Podpis:
   
Ředitel organizace: Bc. Jitka Němcová Podpis:

Výroční zpráva o poskytování informací 2023

Mateřská škola Moravské Budějovice, příspěvková organizace, Fišerova 1340, 67602 Mor. Budějovice Telefon: +420 568421401 IČO: 75023644 e-mail: ms.nemcova@seznam.cz

Č. j.: 1/2024

 Výroční zpráva MŠ Moravské Budějovice o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2023 nebyla podána žádná písemná žádost o poskytnutí informace. Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí. Proti rozhodnutí nebylo v roce 2023 podáno žádné odvolání.

 c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení. V roce 2023 nebyl vydán žádný rozsudek. V roce 2023 nebyly vynaloženy žádné výdaje.

 d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence. Výhradní licence nebyla v roce 2023 poskytnuta.

e) Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení. V roce 2023 nebyla podána žádná stížnost.

 f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona. Agendu vyřizovalo vedení školy. V roce 2023 byly  žádány a poskytnuty jedny informace vztahující se k uplatnění zákona 106/1999 Sb.

Výroční zprávu zpracovala: Bc .Jitka Němcová, ředitelka  školy

Na vědomí: zřizovatel – Město Moravské Budějovice

RYCHLÝ KONTAKT

MŠ Moravské Budějovice

obrázek
Fišerova 1340
Moravské Budějovice, 676 02

Tel: 568 421 401
Mob. tel: 734769261
Fax: 568 420 382
Email: ms.nemcova@seznam.cz
www.msmorbudejovice.com

NOVINKY

Aktuální informace

obrázek
Nejnovější akcí v mateřské škole najdete zde

AKTUALITY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Mateřská škola Moravské Budějovice
Fišerova
Šafaříkova
Husova

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign