logotyp

Žádost o přijetí

zápis k předškolnímu vzdělávání

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022 - 2023
I. fáze- vydávání žádostí na všech pracovištích MŠ (MŠ Husova, MŠ Šafaříkova, MŠ Fišerova) – od 1. dubna do 30. dubna v době provozu MŠ  (žádost, evidenční list i kriteria si můžete i stáhnout na www. stránkách  - www. msmoravskebudejovice.com )

II. fáze – příjem žádostí v době od 2. 5. 2022 – 6. 5. 2022

Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2022/2023 se týká dětí narozených po 31.8.2017. Děti, které již docházejí do mateřských škol zapsaných ve školském rejstříku a v této docházce budou pokračovat  i po 1.9.2022, absolvovat zápis samozřejmě nemusí.

Podání žádosti: Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání přihlášky pouze těmito způsoby:
1. Podepsanou přihlášku pošlete na adresu MŠ Moravské Budějovice, Fišerova 1340, 67602 Mor. Budějovice.(lze  osobně vhodit do schránky na této adrese nebo donést osobně a předat zaměstnanci MŠ)
2. Zašlete datovou schránkou s elektronickým podpisem (datová schránka azpku4j)
3. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)

Na žádosti nezapomeňte vyplnit preferované pracoviště a doložit potvrzení o řádném očkování dítěte  od pediatra. (Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro  kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.)

 

III. fáze – od 23.5. do 3.6. 2022 obdržíte písemné vyjádření o přijetí/nepřijetí  dítěte do MŠ a sdělení, na které pracoviště bylo dítě přijato. Nejpozději 30.6.2022 bude zveřejněn seznam přijatých dětí dle evidenčních čísel, která vám budou sdělena.

Jakékoli dotazy vám rádi zodpovíme, neváhejte nás kontaktovat emailem- ms,nemcova@seznam.cz, tel. 568421401 nebo 734769261.

Bc. Jitka Němcová, ředitelka

NOVINKY

Aktuální informace

obrázek
Nejnovější akcí v mateřské škole najdete zde

AKTUALITY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Mateřská škola Moravské Budějovice
Fišerova
Šafaříkova
Husova

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign